Scrum'ın Teorisi - 1


Scrum'ın temelinde DENEYSEL SÜREÇ KONTROL teorisi (veya DENEYCİLİK) yer alır.

Deneyciliği, yaşamımızın içindeki birçok süreçte kullanırız. Örneğin bisiklet sürmeyi deneycilik ile öğrenir, yaşamımız boyunca her bisiklet sürdüğümüzde yine deneycilikle süreci kontrol altında tutarız. Tüm yürüyüşlerimiz, yemek yemek, otomobil kullanmak, duş almak gibi kompleks süreçler deneysellik içerir.

Bisikletle düz yolda giderken, bir yamaca ulaşıp, yamaçtan aşağıya doğru gitmeye başladığımızda, yeni koşullarda bisikleti sürmeye devam edebilmek için bir dizi deneysel hareket ile kontrolü ele alırız. Yamaç sonlanıp düz yola çıktığımızda, tekrar deneysel süreç kontrolü ile düz yolda bisiklet sürmeye adapte oluruz. Düz yolda giderken de uygun hızı sürekli deneme öğrenme yolu ile buluruz. Kontrol kısıtlarımızın sınırlarına ulaştığımızda sürüşümüzü hemen değiştiririz.

DENEYCİLİK,

BİLGİNİN; DENEYİMDEN ve bilinen şeylere dayanarak alınan KARARLARDAN meydana geldiğini ileri sürer.

#scrum

Ön Plandakiler