Hayırlı Tıraşlar Sözleşmesi


"Profesyonel çalışanların önüne konan sözleşmelerin müzdarip dünyasına gelin birlikte göz atalım. Çalışanlar, imzaladıkları sözleşme ile nelerin sözünü vermez, inceleyelim; şaşıralım."

Şirketler, bir profesyonel çalışanı göreve başlatmadan önce masaya bir sözleşme koyar. Karşılıklı imzalanan bu sözleşme, tarafların birbirlerine verdikleri sözleri içerir. İşbu sözleşme kurumsal olmayan şirketlerde bazen sözlü yapılır.

Bu sözleşme ile Profesyonel Çalışan;

 • Haftada 5 gün, saat 09:00 ile 18:00 arasında sözkonusu şirkette olacağına,

 • Bu günler ve saatler arasında, kendisine yöneticisi tarafından verilen görevlere odaklanacağına,

 • Kendisine verilen görevleri iyi niyet çerçevesinde, makul (?) bir sürede yapacağına,

 • Bu şirket için çalışırken etrafındaki insanlara maddi ve manevi zarar vermeyeceğine,

 • Bu şirket için çalışırken öğrendiği türlü kritik bilgileri başka insanlarla paylaşıp, şirkete zarar vermeyceğine,

 • Bu günler ve saatler içinde ve dışında, şirketin çıkarlarını koruyacağına,

söz verir.

Buradaki maddeler azalır, çoğalır, rakamlar değişir, ama özü her zaman aynıdır. Peki, bu sözleşmeyi imzalayarak, profesyonel çalışanlar neyin sözünü vermez; biliyor musunuz?

Bu sözleşme ile Profesyonel Çalışan;

 • Mesai saatleri arasında, tüm enerjisini şirket için harcayacağına söz vermez!

 • Yıllar içinde biriktirdiği tecrübesini, bilgi hazinesini, sonuna kadar şirket için kullanacağına söz vermez!

 • Doğuştan gelen ve zaman içinde biçimlenmiş yeteneklerini, yeri geldiğinde şirketin hizmetine sunacağına söz vermez!

 • Problemlerle karşılaştığında her zaman pratik zekasını kullanacağına söz vermez.

 • Yenilikçi fikirler üreteceğine söz vermez.

 • Kendini sürekli geliştirip, her geçen gün şirkete katma değerini artıracağına söz vermez.

 • Mesai saatleri içinde canla başla çalışacağına söz vermez.

 • Mesai saatleri dışında şevkle çalışacağına hiç söz vermez.

 • Şirket için başını ağrıtacağına söz vermez.

 • Kritik zamanlarda kendi sosyal yaşamını bir sürekiğine ikinci plana atacağına söz vermez.

 • Çalışma arkadaşlarına arada bir yardımcı olacağına söz vermez.

 • Çalışma arkadaşlarını seveceğine söz vermez.

 • Kendini çalışma arkadaşlarına sevdireceğine söz vermez.

 • Mükemmel bir takım oyuncusu olacağına söz vermez.

 • Kendisinden istenen işlere hiç itiraz etmeyeceğine söz vermez.

 • Görevlerini yaparken bir gözünün sürekli telefonda olmayacağına söz vermez.

Profesyonel çalışanlarınızın,

 • mesai saatleri arasında, tüm enerjisini şirket için harcamasını,

 • yıllar içinde biriktirdiği tecrübesini sonuna kadar şirket için kullanmasını,

 • yeteneklerini sonuna kadar şirketin hizmetine sunmasını,

 • problemlerle karşılaştığında her zaman pratik zekasını kullanmasını,

 • yenilikçi fikirler üretmesini,

 • kendini sürekli geliştirip, her geçen gün şirkete katma değerini artırmasını,

 • mesai saatleri içinde ve gerektiğinde dışında canla başla çalışmasını,

 • şirket için başını ağrıtmasını,

 • kritik zamanlarda hiç çekinmeden fedakarlık yapmasını,

 • çalışma arkadaşlarına elinden geldiğince yardımcı olmasını,

 • mükemmel bir takım oyuncusu olmak için çaba sarfetmesini,

 • mesai saatleri içinde tüm gücüyle işini en iyi şekilde yapmaya odaklanmasını

istiyorsanız, patronlar ve yöneticiler olarak birşeyler yapmalısınız.

Bu hazineden bir parça faydalanabilmek için zamanınızın hatırı sayılır kısmını, onlara ve onların dertlerine ayırmalısınız.

"Profesyonel çalışanlar, bu hazineyi ele geçirmek için, küçük hesaplar içeren performans değerlendirme ve prim sistemlerine güvenenlere hayırlı tıraşlar diler."

#yönetim #ik

Ön Plandakiler