Danışmanlık Hizmetleri - Yalın Yönetim & Çevik Çalışma Sistemi

 

Bu bölümde, yalın yönetim ve çevik çalışma felsefesini benimsemiş kurumlara yönelik, PROJERA tarafından sunulan danışmanlık ve koçluk hizmetleri tanıtılmaktadır. Bir kurumun, yalın yönetim ve çevik çalışma felsefesini benimsemesi, kurum kültüründe, organizasyonel yapılanmasında, süreçlerinde ve odağında köklü değişimler gerçekleştirmesini ve uçtan uca yeni bir yapıya dönüşmesini gerektirir. PROJERA, kurumların yalın yönetim & çevik çalışma değer, prensip ve uygulamaları çerçevesinde dönüşmesi sürecinde, kurumlara danışmanlık, koçluk ve dış kaynak sağlama hizmetleri ile yardımcı olur.

Çeviklik Sağlık Taraması
 

Çevik yöntemleri uygulayıp, yeterince verimlilik elde edemediğinizde, sorunun nedenini bulmanıza yardımcı oluyoruz.

 

Çeviklik Sağlık Taraması, halihazırda yalın / çevik değer ve prensipler çerçevesinde çalışmakta olan iş alanları veya projelere sahip kurumlara sunulan bir danışmanlık hizmetidir. Çeviklik Sağlık Taramasının hedefi, kurum dahilinde çevik yaklaşımın benimsendiği çalışmaların, başta yalın / çevik değer ve prensiplere, sonra da benimsenen SCRUM, XP, FDD, KANBAN, SAFe gibi çalışma sistemi ve metodolojilere uygunluğunu değerlendirmektir. Çalışma sonucunda, kapsama alınan iş alanlarındaki veya projelerdeki faaliyetlerin yalın / çeviklik değer ve prensipler çerçevesindeki başarımını ve benimsenen metodolojilere uygunluğunu tarif eden bir çeviklik olgunluk raporu hazırlanır ve kurum yetkililerine sunulur. 

 

>> Detaylı bilgi için tıklayınız

Kurumsal Çevik Dönüşüm 

 

Kurumunuzun yalın yönetim felsefesi ve çevik çalışma yöntemlerinden maksimum seviyede faydalanmasını sağlıyoruz.

 

Kurumsal Çevik Dönüşüm hizmeti, kurumun başta BT olmak üzere bir bölümünün veya tamamının yalın / çevik prensipler çerçevesinde yeniden şekillendirilmesini amaçlar. Bu çerçevede, kurum içerisinde bir Kurumsal Dönüşüm Programı başlatılır. Sözkonusu dönüşüm programının hedefi, kurumda yalın / çevik felsefeye uygun çalışma alanlarını keşfetmek ve bu alanları yalın / çevik değerler ve prensipler çerçevesinde yeniden yapılandırmaktır. Söz konusu yapılandırma çalışması kapsamında, organizasyon, roller, süreçler, standartlar ve altyapı yeniden şekillendirilir. PROJERA danışmanları, proje, operasyon, yasal uyum, kurumsal mimari, satış, ürün yönetimi gibi tüm konularda çevikliğin kurumsal yönetim tarafından yorumlanmasına yardımcı olur.

 

>> Detaylı bilgi için tıklayınız

Çevik Koçluk 

 

Durumsal ihtiyaçlarınızı ve karşılaştığınız problemleri, çevikliğinizi koruyarak çözmenize yardımcı oluyoruz.

 

Yalın yönetim felsefesi ve çevik çalışma prensipleri çerçevesinde yapılandırılmış organizasyonel birimlerde, zaman içerisinde gerçekleşen olaylar, karşılaşılan problemler ve alınan kararlar, organizasyonun çevikliğinin azalmasına neden olur. Çevikliği sürdürülebilir kılmak için, karşılaşılan her duruma, her karara, ve karşılaşılan problemlere, yalın yönetim ve çevik çalışma felsefesi ile yaklaşmak gerekir. Çevik koçluk hizmeti, çevikliğin sürdürülebilir kılınması için, ekip seviyesinde verilen sürekli danışmanlık hizmetidir. Ekiplere atanan PROJERA çevik koçları, çevikliğin korunması için bir yandan ekiplere proaktif olarak izler ve yönlendirir, bir yandan da ekiplerin karşılaştığı zor durum ve problemlerde, ekibin kendisi için en iyi seçeneği bulmasına yardımcı olur. 

 

>> Detaylı bilgi için tıklayınız

Dış Kaynak Hizmetleri  

 

BT alanında, özel alanlarda tecrübeli proje yöneticisi, uzman analist, scrum master gibi rolleri üstlenecek özel kişilerle çalışmanızı sağlıyor. İlan açılmasından, istihdama kadar birçok noktada yardımcı oluyoruz.