Ekip Yöneticileri için Yalınlık & Çevik Dönüşüm Eğitimi

Bir kurumun tam anlamıyla çevik dönüşümü gerçekleştirebilmesi için en önemli adımlardan birisi ekip yöneticilerinin yalın felsefeyi anlamış ve yalınlığı benimsemiş olmasıdır. Dünya üzerinde çevik dönüşüm gerçekleştiren birçok kurum, yalın yönetim ve üretim felsefesinin kilit konumunu daha iyi anlamakta ve bu bağlamda, dönüşümün merkezine yalın yönetim ve üretim felsefesini almaktadır. Yöneticilerin yalın felsefeyi içselleştirmiş olduğu kurumlarda, çevik dönüşüm çalışmaları tam olarak hedefine ulaşmakta ve beklenen üretkenlik elde edilmektedir.

Eğitim İçeriği

Sertifikasyon odaklı eğitimin içeriği tamamen PMI tarafından yayılanmış referans gösterilen kitap setine göre düzenlenmiş olup aşağıdaki temel konular kapsamaktadır:

Bölüm 1: Yalınlığa & Çevikliğe Giriş

 

 • Çözülmeyen Problem Nedir?

 • Çeviklik Nasıl Doğdu?

 • Yalınlık Nasıl Doğdu?

 • Çeviklik ile Yalınlık Arasındaki Fark

 • Teslimat Odağı

 • Üretkenlik Odağı

 • Kalite Odağı

 • Müşteri Odağı

 

Bölüm 2: Yalın Yönetim Felsefesinin Yapı Taşları

 

 • Kurumsal Hedef

 • Kurumsal Ortamda İnsan

 • Kurumsal Ortamda Standartlar

 • Kurumsal Ortamda Süreçler

 • Yalınlığa Giden Yolda Liderlik

 • Tekniklere Genel Bakış

 

Bölüm 3: Çevik Üretim Felsefesinin Yapı Taşları

 

 • Çevik Dönüşümde Kurumsal Değerler

 • Çevik Dönüşümde Üretim Prensipleri

 • Çeviklik & Scrum

 • Çeviklik & XP

 • Çeviklik & FDD

 • Çeviklik & Kanban

 • Çeviklik & SAFe

 • Çeviklik & DevOps

 

Bölüm 4: Uçtan Uca Scrum

 

 • Scrum Teorisi

 • Scrum Roller

 • Scrum Varlıklar

 • Scrum Olayları

 • Scrum Uygulamaları

 • Scrum Raporları

 • Scrum'ın Çözmediği Konular

 

Bölüm 5: Uçtan Uca Zenginleştirilmiş Kanban

 

 • Kanban Teorisi

 • Kanban Zenginleştirme Modeli

 • Zenginleştirilmiş Kanban Rolleri

 • Zenginleştirilmiş Kanban Olayları

 • Zenginleştirilmiş Kanban Varlıkları

 • Zenginleştirilmiş Kanban Raporları

 • Kanban'ın Çözemediği Konular

  

Bölüm 6: Yalın / Çevik Dönüşüm & Ekip Yöneticileri

 

 • Yalın / Çevik Dönüşümde Üst Yönetimi Rolü

 • Yalın / Çevik Dönüşümde Orta Düzey Yönetimin Rolü

 • Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

 • Yöneticilikten Öğretmenliğe Geçiş

 • Yalın / Çevik Dünyada Yönetici Çalışan İlişkisi

 • Yalın / Çevik Dünyada Yönetici Yönetici İlişkisi

 • Yalın / Çevik Dünyada Ekip Kurmak

 • Yalın / Çevik Dünyada Motivasyon

 • Yalın / Çevik Dünyada Performans Değerlendirme

 • Yalın / Çevik Dünyada Sürekli İyileşme

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Eğitimin tavsiye edilen süresi 2 gündür. 

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız

Diğer Eğitimler

 

Proje Yöneticileri için Liderlik

Yazılım Projelerinin Yönetimi