Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitiminin amacı, kurumun süreçlerinde müşteri ve teknik ekipler ile olan iletişimini güçlendirmek, etkin ve verimli bir ilişki yönetimi için yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimde katılımcılar hem kendilerini daha yakından tanıyacaklar hem de müşteri ve teknik ekiplerinin davranışlarını daha iyi anlayabileceklerdir.

 

Eğitim İçeriği

Bölüm 1: Giriş

 • Müşteri ve Değer Kavramı

 • Kurumun Anatomisi – Kurum Perspektifi

 • Kurumun Anatomisi – Müşteri Perspektifi

 • Uçtan Uca Değer Süreci

 • Paydaş Soğanı
   

Bölüm 2: İnsan

 • İnsan ve Değer Kavramı

 • Organizasyonel Davranış

 • Tavır

 • Algı

 • Yorumlama

 • Kişilik

 • Öğrenme Stilleri

 • Empati Haritası

 • Motivasyon
   

Bölüm 3: İletişim

 • İletişim Kanalları

 • Sessiz İletişim

 • Çatışma Çözme Teknikleri

 • Beden Dili

 • Dinleme Sanatı

 • Dedikodu

 • Etkin Toplantı Yönetimi

 • Mail Yazma Teknikleri

 • Sunum Teknikleri
   

Bölüm 4: Müşteri ile İlişki Yönetimi

 • İlişki Türleri

 • İlişkide Pozisyonlama

 • İlişki Yaşam Döngüsü

 • Liderlikten Öğretiler - Davranış Alanı

 • Durumsal Davranış Patikaları

 • Takipçilik

 • Güç

 • İnsanlar Üzerine Nüfuz Yaratma Teknikleri

 • Verimli İlişki Yönetimi Nasıl Sağlanır?

 • İlişki Yönetimi Süreci
   

Bölüm 5: Teknik Ekipler ile İlişki Yönetimi

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Ön Koşul: Yok

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız