Kurumsal Çevik Dönüşüm 

 

Kurumunuzun yalın yönetim felsefesi ve çevik çalışma yöntemlerinden maksimum seviyede faydalanmasını sağlıyoruz.

 

Çeviklik son yıllarda, bilgi teknolojileri sektörü tarafından sahiplenilmiş bir kavramdır. BT projelerinde sıkça yaşanan başarısızlıklar ve sürekli geliştirilen yazılım sistemlerinin nihai kalitesindeki düşüklük birçok araştırmaya konu olmuştur. 1990’larda, dünyanın farklı yerlerindeki yazılım uzmanları, 1970’lerde otomotiv ve üretim sistemlerinde uygulanan yalın yönetim yaklaşımlarından ve uygulamalarından etkilenerek, yalın felsefeyi yazılım geliştirme çalışmalarında uygulamaya çalışmıştır. Bu çabanın amacı, projelerdeki başarısızlıktan kurtulmak ve geliştirilen sistemlerin kalitesini artırmak olmuştur.

 

Kurumsal Çevik Dönüşüm hizmeti, kurumun başta BT olmak üzere bir bölümünün veya tamamının yalın / çevik prensipler çerçevesinde yeniden şekillendirilmesini amaçlar. Bu çerçevede, kurum içerisinde bir Kurumsal Dönüşüm Programı başlatılır. Sözkonusu dönüşüm programının hedefi, kurumda yalın / çevik felsefeye uygun çalışma alanlarını keşfetmek ve bu alanları yalın / çevik değerler ve prensipler çerçevesinde yeniden yapılandırmaktır. Sözkonusu yapılandırma çalışması kapsamında, organizasyon, roller, süreçler, standartlar ve altyapı yeniden şekillendirilir.

 

Kurumsal Çevik Dönüşüm çalışmaları, tüm Dönüşüm ve Yapılandırma hizmetlerimiz gibi beş temel aşama (Mevcut Durum Analizi, Kurumsal Çözüm Tasarımı, Kurumsal Çözüm Uygulama, Eğitim ve Oryantasyon, Sürekli Koçluk) halinde planlanır ve yürütülür;

 

Mevcut Durum Analizi aşamasının amacı PROJERA danışmanlarının kurumun, kurumsal çalışma kültürünü tanıması, süreç uyum bağımlılıklarını (BDDK/BTK), mevcut mimari yapısını öğrenmesi ve mevcut yönetimin ve ekiplerin problemlerini anlamaktır. Çevik dönüşümün uygun olduğu ve uygun olmadığı alanlar bu aşamada belirlenerek, dönüşüm kapsamı belirlenir. Bu çerçevede, üst düzey yönetim, orta düzey yönetim, proje yönetimi, kurumsal mimari, iş birimleri ve geliştirme ekipleri ile mülakatlar yapılır.

 

Mevcut durum analiz çalışmasında elde edilen veriler ışığında, kurumsal çözüm tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamanın hedefi, kurumsal yönetimi dönüşüme hazır hale getirmektir. Bu bağlamda, mevcut durum analizi aşamasında belirlenen dönüşüm kapsamı dahilinde gerekli metodolojilerin (Scrum, FDD, XP, RUP, WFV gibi.) tasarımı, organizasyonel yapıda ve görev tanımlarında yapılacak değişikliklerin, pilot uygulama yapılacak sistem ve projelerin belirlenmesi, bu sistem ve projeler için rol sahiplerinin ve ekiplerin tanımlanması, dönüşüm yol haritasının hazırlanması ve dönüşüm programının planlanması gerçekleştirilir. Çevik Dönüşüm Program Stratejisi ve Planı hazırlanır ve sunulur.

 

Yeni çalışma modeli üzerinde fikir birliğine varıldıktan sonra, dönüşüme dahil edilecek ekip ve paydaşlara, çevik / yalın değer ve prensipler, izlenecek süreç ve standartlar, uygulanacak yöntem ve teknikler, kullanılacak araç ve sistemler konusunda seminer ve eğitimler verilir. Eğitimlerin sayısı, hedefi ve içeriği kurumsal şartlara ve çözüm tasarımı evresinde verilen kararlara göre değişkenlik gösterir.

 

Eğitimlerin tamamlanmasıyla, kurum dahilinde çevik dönüşüm hayata geçebilir nitelik kazanır. Bu noktadan sonra belirlenen dönüşüm stratejisine uygun şekilde pilotlar veya bütünsel olarak dönüşüm çalışması başlatılır.

 

Çevik Dönüşüm Program Stratejisi ve Planı çerçevesinde çevik yürütülecek projeler için JBL, çevik yürütülecek ürün geliştirme çalışmaları için PBL hazırlanır. Ekiplerin çalışma düzenleri oluşturulur. 3 ve 6 döngü boyunca, planlama, günlük çalışma, gözden geçirme ve retro süreçlerinde ekiplere yakın koçluk yapılır, yönlendirmede bulunulur. Danışmanlar bu aşamada sonraki aşamaya nazaran daha sık ekiple birlikte olurlar.

 

Olgunlaşma aşamasını tamamlayan ekiplerle dönüşüm sürekli koçluk safhasına ulaşır. Bu aşamanın amacı, çevik dönüşümün sağlıklı yürümesini sağlamaktır. Bu bağlamda, her ayın belirli günlerinde ekipler ziyaret edilir ve durum değerlendirmesi yapılır. Yönetimin ve ekiplerin ihtiyaç duyması halinde ek yerinde danışmanlık çalışması yapılır. 3 aylık dönemler halinde Çeviklik Durum Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilir. Talep olması halinde Çeviklik Sağlık Taraması ve Performans Değerlendirme çalışması gerçekleştirilir.

Yol Haritası

1. Mevcut Durum Analizi

2. Kurumsal Çözüm Tasarımı

3. Dönüşüm Yol Haritası

4. Başlangıç Eğitimleri

5. Şok Terapi

6. Olgunlaştırma Koçluğu

7. Sürekli Koçluk

Referans Alınan Standartlar

 

Çevik Değer ve Prensipler

Yalın Değer ve Prensipler

Scrum

XP

Kanban

DevOps

FDD

BDD

Crystal Clear

DSDM

SAFe

CMMI

PMBOK

BABOK

ISTQB

ITIL

TOGAF

 

Talep Portföy Yönetimi Altyapısı

Geliştirme Planlama Altyapısı

Telimat İzleme Altyapısı

Sürekli Entegrasyon Altyapısı

Sürekli Teslimat Altyapısı

Konu İle İlgili Eğitimler

 

PSM-I Sertifikasyon Eğitimi

PSM-II Sertifikasyon Eğitimi

PSPO Sertifikasyon Eğitimi

PMI-ACP Sertifikasyon Eğitimi

SPC Sertifikasyon Eğitimi

SA Sertifikasyon Eğitimi