Çeviklik Sağlık Taraması 

 

Çevik yöntemleri uygulayıp, yeterince verimlilik elde edemediğinizde, sorunun nedenini bulmanıza yardımcı oluyoruz.

 

Çeviklik Sağlık Taraması, halihazırda yalın / çevik değer ve prensipler çerçevesinde çalışmakta olan iş alanları veya projelere sahip kurumlara sunulan bir danışmanlık hizmetidir. Çeviklik Sağlık Taramasının hedefi, kurum dahilinde çevik yaklaşımın benimsendiği çalışmaların, başta yalın / çevik değer ve prensiplere, sonra da benimsenen SCRUM, XP, FDD, KANBAN, SAFe gibi çalışma sistemi ve metodolojilere uygunluğunu değerlendirmektir.

 

Çalışma sonucunda, kapsama alınan iş alanlarındaki veya projelerdeki faaliyetlerin yalın / çeviklik değer ve prensipler çerçevesindeki başarımını ve benimsenen metodolojilere uygunluğunu tarif eden bir çeviklik olgunluk raporu hazırlanır ve kurum yetkililerine sunulur. 

 

Çeviklik Sağlık Taraması çalışmasının kapsamını belirlemek için, çalışma öncesinde PROJERA danışmanları, kurum yetkilileri ile bir araya gelerek, çeviklik sağlık taramasına tabi olacak iş alanlarını ve projeleri belirler.

 

Çeviklik Sağlık Taraması çalışmasının süresi, kapsama alınan iş alanları ve projelerde çalışan kişi sayısı ile doğru orantılıdır.

 

Çeviklik Sağlık Taraması çalışmasında yalın yönetim ve çevik çalışma felsefesi çerçevesinde farklı olgunluk noktaları değerlendirilir:

 

 1. Değer Odaklı Üretim ve Teslimat

 2. Müşteri Memnuniyeti Odağı

 3. Adaptasyon Başarımı

 4. Paydaşlarla Birlikte Çalışma ve İş Birliği Odağı

 5. Ekip İçi Birlikte Çalışma ve İş Birliği Odağı

 6. İletişim Kalitesi Odağı

 7. Motivasyon ve İsteklilik

 8. Yönetimin Yetki Devri Başarımı

 9. Ekibin Kendi Kendine Organize Olma Başarımı

 10. Uçtan Uca Şeffaflık Başarımı

 11. Engellerle Savaş Odağı

 12. Odaklanma Başarımı

 13. Ürün Kalitesi Odağı

 14. Basitleştirme ve Evrimsel Üretim Başarımı

 15. Tasarımı Sürekli İyileştirme Odağı

 16. Ölçme ve Süreçleri Sürekli İyileştirme Başarımı

 

Çeviklik Sağlık Taraması çalışmasında yukarıdaki kültürel unsurlar yanında, faaliyetlerin benimsenmiş olan çevik çalışma sistemine (Scrum, XP, FDD, Kanban, SAFe, Crystal vb.) uygunluğu da değerlendirilir.

 

 1. Makro Planlama Ritüelleri

 2. Mikro Planlama Ritüelleri

 3. Planlama Çıktıları & Standartları

 4. Makro Durum Değerlendirme Ritüelleri

 5. Mikro Durum Değerlendirme Ritüelleri

 6. Durum Değerlendirme Çıktıları & Standartları

 7. Teknik Ritüeller

 8. Teknik Çıktılar & Standartlar

 9. Sürekli İyileştirme Odaklı Ritüeller

 10. Sürekli İyileşme Odaklı Çıktılar & Standartlar

 11. Performans Verisi Oluşturma Standartları

 12. Raporlama Standartları

 

Çeviklik Sağlık Taraması çalışması sonucunda hazırlanan raporun, kurum yetkililerine sunumu sonrasında, kurum yetkililerinin raporda sunulan sapma noktalarını gidermek için bir Kurumsal Gelişim Programı başlatması beklenir. Sözkonusu program dahilinde, organizasyonel yapıda, ekiplerin yapısında, izlenen süreçlerde, uygulanan standartlarda ve kullanılan altyapı sistemlerinde değişiklikler yapılması, organizasyonun tamamı veya bir bölümüne farklı konularda eğitim verilmesi gündeme gelebilir. Talep edilmesi halinde, PROJERA danışmanları sözkonusu kurumsal gelişim programının yapılandırılması ve yürütülmesinde ve eğitim ihtiyaçları çerçevesinde kuruma danışmanlık hizmeti verir.

 

Not: Yalın / Çevik değer ve prensiplere göre çalışılmayan, ancak bu yaklaşımlardan fayda görebilecek iş alanlarının keşfi, Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Hizmetleri çerçevesinde sunulmaktadır.

 

Çeviklik Sağlık Taraması

 

Yöneticiler ve çalışanlar ile mülakat ve toplantılar düzenlenir. Rütüeller gözlemlenir, raporlar, veriler ve çıktılar incelenir. Yöneticilere ve çalışanlara anket uygulanır. Elde edilen veriler ışığında, referans alınan standartlar baz alınarak bir rapor hazırlanır ve yönetime sunulur. 

Referans Alınan Standartlar

 

Çevik Değer ve Prensipler

Yalın Değer ve Prensipler

Scrum

XP

Kanban

DevOps

FDD

BDD

Crystal Clear

DSDM

SAFe

CMMI

PMBOK

BABOK

ISTQB

ITIL

TOGAF

Konu İle İlgili Eğitimler

 

PSM-I Sertifikasyon Eğitimi

PSM-II Sertifikasyon Eğitimi

PSPO Sertifikasyon Eğitimi

PMI-ACP Sertifikasyon Eğitimi

SPC Sertifikasyon Eğitimi

SA Sertifikasyon Eğitimi