Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi

 

Gartner Institute’ün araştırmasına göre, BT projelerinin %74’ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini tutturamıyor, %51’i bütçesini aşıyor ve bu projeler hedeflenen özelliklerin ancak %75’ini karşılayabiliyor.

Yıllar boyunca derlenen en-iyi uygulamalar ve deneyimlere dayalı Proje Yönetim disiplini pek çok sektörde olduğu gibi BT projelerinde de projelerin başarı ile tamamlanması için bir ön-koşul haline geldi. “BT Proje Yönetimi” eğitimi, Project Management Institute PMI®’ın A Guide to the Project Management Body Of Knowledge ( PMBOK v4 ) adlı kaynağını baz alarak, BT ve özellikle yazılım projelerinin yönetimi için uygulanabilir bir bilgi havuzu ve metodoloji çerçevesi çizmektedir. Sektörden örnekler üzerinden giderek kapsam, zaman, kaynak, risk, kalite, değişiklik yönetimi ve proje yönetiminin temelini oluşturan takım çalışması ve iletişim yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve bu yöntemlerin kurumlara uyarlanabilmesi için gerekli temel bilgileri katılımcılarla paylaşmak amacındadır.

Bu eğitim, BT sektöründe çalışan Yazılım Takım Liderleri, Yazılım Mimarları, Proje Yöneticileri, Üst Düzey Yöneticiler, Sistem Yöneticileri, Bilgi İşlem Müdürleri ve CIO’lara yönelik olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda Proje Yönetimi konularında kendilerini geliştirmek ve ilerletmek isteyen deneyimli yazılım geliştiriciler, analistler ve sistem uzmanları da bu eğitime katılabilirler.

 

Eğitim İçeriği

 

 • Genel Yönetim kavramları

 

 • Proje, Program ve Portföy Yönetimi kavramlar

 

 • Yanlış bilinenen ve varsayımı yapılan bilgiler hakkında açıklamalar

 

 • BT projelerinde uygulanan anti-pattern’lar

 

 • Bir BT projesinde, proje yönetiminde geçilen Başlatılma / Planlama / Gerçekleme / İzleme ve Kontrol Etme / Kapanış evreleri ile tanışıp, bu evrelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bunların proje çıktısına etkileri.

 

 • Baştan sona sistem geliştirme yaşam döngüsünün tüm adımlarını - Gereksinimlerin Toplanması, Gereksinimlerin Analizi, Fonksiyonel Tasarım, Teknik Tasarım Geliştirme, Fonksiyonel Test, Teknik Test, Dokümantasyon, Eğitim, Kullanıcı Kabul Testi, Canlıya Alma ve her adımda proje yönetimi perspektifinden dikkat edilmesi gereken unsurlar

 

 • Scrum, XP, RUP, MFS, PRINCE 2 gibi Alternatif sistem geliştirme metodolojileri ve bunların farkları, fayda ve eksiklikleri.

 

 • Sistem gereksinimlerinin toplanması sırasında oluşan eksikliklerin giderilmesi

 

 • Sistem geliştirme sırasında çıkabilecek risklerin önceden saptanıp gereksi önleyici ve düzeltici faaliyetlerin nasıl alınabileceği.

 

 • Riskler dışıda oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi.

 

 • Sistem geliştirme sırasında ve sonrasınde verilecek destek için proje dahilinde dikkat edilmesi gereken konular.

 

 • Canlı sisteme destek verirken yönetilmesi gereken önemli noktalar

 

 • Yazılım sistemlerinde yeni sürüm çıkarıldığında yada planlandığında önceki sürümler ile aralarında dikkat ve kontrol edilmesi gereken noktalar ve bunların yönetilmesi ile ilgili teknikler.

Eğitim Süresi: 4 Gün (28 Saat)

Ön Koşul: Yok

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız