Eğitim Hizmetleri - Yalın Yönetim & Çevik Çalışma Odaklı Eğitimler

 

Bu bölümde, Projera tarafından, yalın yönetim ve çevik çalışma sistemi çerçevesinde sunulan eğitimler listelenmektedir. Uluslararası uzmanlık sertifikaları ile desteklenen yalın üretim & çevik çalışma odaklı eğitim yelpazemiz içerisinde, danışmanlarımızın uluslararası referanslar çerçevesinde, kurumsal şirketlerin çevik dönüşüm programları dahilinde edindikleri tecrübelerle zenginleştirilmiş özel eğitimler de bulunmaktadır. Yalın yönetim ve çevik çalışma odaklı açık veya kapalı sınıf şeklinde eğitimlerimize, bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde çalışan binlerce profesyonel katılmıştır. 

Üst Düzey Yönetim İçin Yalınlık & Çevik Dönüşüm Eğitimi 

 

Bir kurumun tam anlamıyla çevik dönüşümü gerçekleştirebilmesi için en önemli adımlardan birisi kurumsal yönetimin yalın felsefeyi anlamış ve yalınlığı benimsemiş olmasdır. Dünya üzerinde çevik dönüşüm gerçekleştiren birçok kurum, yalın yönetim ve üretim felsefesinin kilit konumunu daha iyi anlamakta ve bu bağlamda, dönüşümün merkezine yalın yönetim ve üretim felsefesini almaktadır. Yöneticilerin yalın felsefeyi içselleştirmiş olduğu kurumlarda, çevik dönüşüm çalışmaları tam olarak hedefine ulaşmakta ve beklenen üretkenlik elde edilmektedir.

Ekip Yöneticileri İçin Yalın Yönetim & Çevik Dönüşüm Eğitimi 

 

Bir kurumun tam anlamıyla çevik dönüşümü gerçekleştirebilmesi için en önemli adımlardan birisi ekip yöneticilerinin yalın felsefeyi bütünsel olarak benimsemeleri ve yalın uygulamalara hakim olmasıdır. Dünya üzerinde çevik dönüşüm gerçekleştiren birçok kurum, yalın yönetim ve üretim felsefesinin kilit konumunu daha iyi anlamakta ve bu bağlamda, dönüşümün merkezine yalın yönetim ve üretim felsefesini almaktadır. Yöneticilerin yalın felsefeyi içselleştirmiş olduğu kurumlarda, çevik dönüşüm çalışmaları tam olarak hedefine ulaşmakta ve beklenen üretkenlik elde edilmektedir.

SCRUM ile Yalın & Çevik Dönüşüm Eğitimi

 

Modern yazılım geliştirme yaklaşımı olarak bilinen, 2000’li yıllarda uygulaması dünya üzerinde dev yazılım şirketlerinden, kurumsal bankalara kadar yayılan, çevik yaklaşımın felsefesini anlamak için, çevik yaklaşımın en başarılı uygulamalarından olan SCRUM yaklaşımını uygulamalı olarak tanımanız için temel eğitimdir. Bu eğitim sonrasında, Çevik felsefe, prensipler ve Scrum yaklaşımına tam olarak hâkim hale gelecek, üst yönetimin ve iş birimlerinin de desteğiyle hemen uygulamaya geçebilecek düzeye gelebileceksiniz. 

Scrum Master & Uluslararası PSM Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi

 

Bu eğitim çevik felsefe ve pratik uygulamaları konusunda bilgi sahibi, pratik Scrum tecrübesine sahip profesyonellerin, Scrum Master rolünü etkin biçimde üstlenebilmelerini garanti altına almak ve Scrum.org tarafından gerçekleştirilen Uluslararası PSM sertifikasyon sınavını başarı ile geçmeleri için hazırlanmıştır. Eğitimde çevik değerler ve çevik prensipler, uçtan uca Scrum sınav odaklı bir şekilde anlatılmaktadır.

Eğitim Scrum sertifikasyonu odaklı olup, eğitim dâhilinde Temel Scrum Master Sertifikası - PSM I sınavında çıkabilecek türde sorular üzerinden anlatımlı deneme testi yapılmaktadır. Katılımcıların Scrum uygulama tecrübesi olması gerekmektedir.

Scrum Product Owner & Uluslararası PSPO Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi

 

Bu eğitim çevik felsefe ve pratik uygulamaları konusunda bilgi sahibi, pratik Scrum tecrübesine sahip profesyonellerin, Product Owner (Ürün Sahibi) rolünü etkin biçimde üstlenebilmelerini garanti altına almak ve Scrum.org tarafından gerçekleştirilen uluslararası PSPO sertifikasyon sınavını başarı ile geçmeleri için hazırlanmıştır. Eğitimde çevik değerler ve çevik prensipler, uçtan uca Scrum sınav odaklı bir şekilde anlatılmaktadır.

Eğitim Scrum sertifikasyonu odaklı olup, eğitim dâhilinde Scrum Ürün Sahibi Sertifikası - PSPO sınavında çıkabilecek türde sorular üzerinden anlatımlı deneme testi yapılmaktadır. Katılımcıların Scrum uygulama tecrübesi olması gerekmektedir.

Retrospektif ile Kaizen & Sürekli İyileşme

 

Eğitim çevik felsefe ve pratik uygulamaları konusunda bilgi sahibi, pratik Çevik proje tecrübesine sahip profesyonellerin, etkin ve verimli bir Sprint Gözden Geçirme toplantısında yaklaşım, uygulamalar, araçlar ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olması ve sürekli iyileştirme kapsamında Kaizen felsefesini takım oyunları ile deneyimlemeleri için hazırlanmıştır.

KANBAN ile Yalın & Çevik Dönüşüm Eğitimi

 

Dünya üzerinde çevik dönüşüm gerçekleştiren birçok kurum, yalın yönetim ve üretim felsefesinin kilit konumunu daha iyi anlamakta ve bu bağlamda, dönüşümün merkezine yalın yönetim ve üretim felsefesini almaktadır. Bir kurumun tam anlamıyla Yalın dönüşümü gerçekleştirebilmesi için en önemli adımlardan birisi kurumsal yönetimin ve uçtan uca tüm ekiplerin yalın felsefeyi anlamış ve yalınlığı benimsemiş olmasıdır. Yöneticilerin ve uçtan uca tüm ekiplerinin yalın felsefeyi içselleştirmiş olduğu kurumlarda, yalın dönüşüm çalışmaları tam olarak hedefine ulaşmakta ve beklenen üretkenlik elde edilmektedir.

SAFe Çevik Uzman - SCA Sınavı Hazırlık Eğitimi 

 

PMI-ACP, çevikliği belirli bir çalışma sisteminin (Scrum, XP, Crystal Clear vs.) ötesinde ele alan, uluslararası geçerliliği olan, en geniş kapsamlı içeriğe sahip sertifikasyondur. Project Management Institute (PMI) tarafından düzenlenen sınavda başarılı olabilmek için, çevikliğin felsefesini ve farklı çalışma sistemlerindeki tüm uygulamaları bilmek gerekir. Kariyerinizde çeviklik adına sizi diğer uzmanlardan ayırt etme gücü en yüksek sertifikasyondur.

SAFe Çevik Lider - SCA Sınavı Hazırlık Eğitimi 

 

PMI-ACP, çevikliği belirli bir çalışma sisteminin (Scrum, XP, Crystal Clear vs.) ötesinde ele alan, uluslararası geçerliliği olan, en geniş kapsamlı içeriğe sahip sertifikasyondur. Project Management Institute (PMI) tarafından düzenlenen sınavda başarılı olabilmek için, çevikliğin felsefesini ve farklı çalışma sistemlerindeki tüm uygulamaları bilmek gerekir. Kariyerinizde çeviklik adına sizi diğer uzmanlardan ayırt etme gücü en yüksek sertifikasyondur.

Yalın ve Çevik Felsefeye Giriş Eğitimi

 

Bu eğitim ile katılımcıların Yalın ve Çevik yönetim ve üretim felsefelerini uçtan uca anlaması, geleneksel yönetim ve üretim yaklaşımlarından farkını öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

Yalın ve Çevik felsefenin ortaya çıkışından, günümüzdeki uygulamalarına uzanan eğitimde, Yalın ve Çevik değerler, prensipler ve uygulamaları anlatılmaktadır.