Proje Ekipleri Proje Oryantasyon Eğitimi

 

Bu eğitimin amacı, proje bazlı çalışmalarda proje takımında görev alan profesyonellerin, görevlendirilmiş proje yöneticileri ile işbirliği içerisinde etkin ve verimli biçimde çalışmalarını sağlayacak perspektifi kazandırmak ve projelerin başarı olasılığını artırmaktır. Bu eğitimde, proje yönetimi anlatılmamaktadır. Bu eğitim proje yönetiminin katılımcıların dışında bir kişi tarafından yapılacağı durumlarda, projenin başarılı olması için gerekli proje yöneticisi – proje ekip iş birliğinin temellerini atacak temel yaklaşımı katılımcılara öğretmektir.

 

Eğitim İçeriği

 

Temel Kavramlar

 • Proje

 • Program

 • Portföy

 • Operasyon

 • Yönetim

 • Proje Yönetimi

 • Fikir

 • Problem

 • Fırsat

 • Tehdit

 • İş Vakası

 • Proje Yönetimi ve Proje Süreci

 • Temel Çizgi

 

Projenin Temel Aşamaları

 • Projenin Başlatma Aşaması

 • Projenin Planlama Aşaması

 • Projenin Yürütme Aşaması

 • Projenin Kapanış Aşaması

 • Projeler ve Fazlar

 

Proje Organizasyonu

 • Proje Sponsoru

 • Proje Yürütücüsü

 • Proje Yönlendirme Komitesi

 • Proje Yöneticisi

 • Proje Şampiyonu

 • Fonksiyonel Yöneticiler

 • Tedarikçiler

 • Değişiklik Kontrol Komitesi

 • Proje Takımı

 • Proje Koordinatörü

 • Proje Sorumlusu

 • Matris Organizasyon

 

Projenin Temel Bileşenleri

 • Amaç

 • Hedef

 • Ürün Kapsamı ve İş Kapsamı

 • Efor, Süre ve Takvim

 • Maliyet ve Bütçe

 • Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi

 • İnsan Kaynakları

 • Diğer Kaynaklar

 • Paydaş ve Paydaş Kayıt Defteri

 • Risk ve Risk Kayıt Defteri - RFP

 • Sözleşme Tipleri

 

Proje Yöneticisinin ve Proje Ekibinin Görevleri

 • Proje Başlatma Aşaması

 • Proje Planlama Aşaması

 • Proje Yürütme Aşaması

 • Proje Kapanış Aşaması

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Ön Koşul: Yok

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız