İş & Sistem Analizi ile Tanışma Eğitimi

 

Bu eğitim, bir analistin analiz çalışmalarına yaklaşımını tümden değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde, bir analistin bilmesi gereken tüm analiz ve modelleme teknikleri anlatılmakta ve tekniklerin ne zaman nasıl kullanılacağı tartışılmaktadır. Eğitim dahilinde Kullanım Vakaları tekniği ile analiz detaylı biçimde anlatılmakta ve uygulaması yaptırılmaktadır.

 

Eğitim İçeriği

 

  • Analistin Misyonunu Anlamak

Analiz - Sistem - Kurumsal Ortamda Analiz Gereksinimi - İş Analizi - Sistem Analizi - Gereklilik Analizi - Gereklilik Kaynakları - İşletmelerin Anatomisi - Gereksinimin Anatomisi - Gereksinim Tipleri
 

  • Analistler İçin Temel Kavramlar

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Talepleri Anlamak - Bilgi Teknolojileri Projelerinin Anatomisi - Bilgi Teknolojileri Operasyonel Faaliyetlerinin Anatomisi - Müşteri, Paydaş ve İş Birimleri - Amaç ve Hedef Belirleyerek Çalışmanın Önemi - Risklerin Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Kısıtların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Varsayımların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Yönetim Nedir ve Analistin Neleri Yönetmesi Gerekir? - Müşteriyi Yönetmek - Gereksinimleri Yönetmek - Yazılımcılar ile Çalışmak - Etkinlik ve Verimlilik
 

  • Gereksinim Analizi Çalışmalarının Genel Sürecini Tanımak

Talebin Oluşumu - Talebin Anlaşılması - Analiz Stratejisinin Belirlenmesi – Talep Kapsamın Belirlenmesi – Talep Kapsamı Mutabakatı - İş Analizi - Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Dokümantasyonu – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Doğrulanması – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Onaylanması - Gerekliliklerdeki Değişikliklerin Yönetimi
 

  • Temel Analiz Teknikleri

Toplantı; Etkin Analiz Toplantısı İpuçları - Mülakat; Birebir Görüşmelere İhtiyaç Duyulan Noktalar - Rehberli Çalıştay; Birden fazla Paydaşla Hızlı İlerlemek - Gözlem; Anlatılanları Doğrulamak ve Anlamak - Anket; Uzak İş Birimleri ve Yığınlardan Bilgi Çekmek - Odak Grup; Belirsizlik ve Kararsızlık Hallerinin Çözümü - Prototipleme; Fonksiyonel Tasarımdaki Kararsızlıkları Önlemek
 

  • Adım 1. Talebin Anlaşılması

Talebin Anlaşılması ve Tanımlanması - Talebin Kaynağındaki İş Problemleri ve İş Risklerinin Anlaşılması - Talep Edilen Çözüm ile Kaynakları Arası Sağlama Yapılması - Etki Analizi; Talebin Paydaş ve Sistem Etkilerinin Belirlenmesi – Talebe İlişkin Varsayım ve Kısıtların Tanımlanması – Talebe İlişkin Risklerinin Tanımlanması
 

  • Adım 2. Analiz Stratejisinin Belirlenmesi ve Planlama

Gereksinim Kaynaklarının Belirlenmesi – Analiz Çalışması Aktivitelerinin Tanımlanması ve Sıralanması – Analiz Çalışmasına İlişkin Kısıtların Belirlenmesi – Analiz Çalışmasına İlişkin Varsayımların Tanımlanması – Analiz Çalışmasına İlişkin Risklerin Belirlenmesi – Döngüsel Çalışma – Analiz Çalışmasının Efor ve Süre Tahminlemesi –
 

  • Adım 3. Kapsam Belirleme ve Kapsam Mutabakatı

Kapsam Belirleme Çalışmasının Planlanması - Kullanıcı Hikayeleri ile Kapsam Belirleme - Kullanım Vakaları ile Kapsam Belirleme - UML Kullanım Vakası Şem. - Ortam Şeması ve ÜKY ile Kapsam Belirleme Çalışması - Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin Analizi - Kapsam Mutabakatı Sağlanması - Müşteri, Teknik, Test, PY – Temel Çizgi Oluşturmak
 

  • Adım 4. İş Analizi

İş Kurallarına Genel Bakış - İş Terminolojisi ve Veri Sözlüğü - İş Kısıtları - İş Alanı Modelinin Çıkarılması - UML Sınıf Şem. - Varlık Durum Geçişlerinin Analizi - Karar Noktalarının Analizi - Karar Ağaçları - Hesaplamaların Analizi - İş Süreçlerinin Analizi
 

  • Adım 5. Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı

Kullanım Vakaları ile Gereksinim Analizi - Kullanım Vakaları Günlük Hayat Örneği - Kullanım Vakaları Yazıım Gereksinimi Örneği - Ekran Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi - Rapor Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi - Entegrasyon Gereksinimlerinin Analizi - Zaman Ayarlı Servis Gereksinimlerinin Analizi
 

  • Adım 6. Analiz Çalışmasının Sonlandırılması

Gereksinimlerin ve Fonksiyonel Tasarımın Dokümantasyonu – Gerekliliklerin Doğrulanması – Teknik Uzmanlardan Görüş Alınması  - Müşteriye Aktarım ve Müşteri Onayı​

Eğitim Süresi: 2 Gün (14 Saat)

Ön Koşul: Yok

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız

Adres : CAFERAĞA MAH. NEŞET ÖMER SOK. NO:5-7/3 34710 Kadıköy İstanbul Türkiye

Eposta: info@projera.com | Telefon: +90 216 336 0667 | Fax: +90 216 336 0667

© 2020 PROJERA DANIŞMANLIK LTD.