Eğitim Hizmetleri - Genel Yetkinlik Eğitimleri

 

Teknik Ekipler İçin Çatışma Yönetimi

 

Bu eğitim, iş ortamında karşılaşılan çatışmaları irdelemekte ve söz konusu çatışmalardan nasıl pozitif sonuçlar üretilebileceğini göstermektedir.

Çatışma kavramının masaya yatırıldığı bu eğitimde çatışma kavramının anatomisi tanımlanmakta, işyerinde çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle kişiler kendi çatışma ve çözüm stillerini görmekte, çatışmayı erken safhada önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın yöntemlerini uygulamalarla anlatılmaktadır.

Teknik Ekiplere Liderlik Etmek

 

Bu eğitim, katılımcıların liderlik yaklaşımları ile ilgili bilgi edinmesini, teorik bilgilerin yanı sıra IT spesifik uygulamalarla katılımcıları bilinçlendirmeyi, kişinin kendisine uygun liderlik modeli/modellerini belirlemesini ve sahadan örneklerle aktarılan bilgilerin iş hayatında kullanımını amaçlar.

Teknik Ekipler İçin Zaman Yönetimi

 

Bu eğitim, katılımcıların zamanı yönetmedeki güçlü ve kısıtlı yönlerinin farkına varmalarını sağlamayı, IT spesifik örneklerle katılımcılara zamanı nasıl daha etkili kullanabileceklerini anlatmayı ve doğru zaman yönetimi yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitiminin amacı, kurumun süreçlerinde müşteri ve teknik ekipler ile olan iletişimini güçlendirmek, etkin ve verimli bir ilişki yönetimi için yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimde katılımcılar hem kendilerini daha yakından tanıyacaklar hem de müşteri ve teknik ekiplerinin davranışlarını daha iyi anlayabileceklerdir.