Yalınlık & Çeviklik temelli

Danışmanlık, Koçluk & Eğitim Hizmetleri

Danışmanlık & Koçluk Hizmetleri

Kurumsal Çevik Dönüşüm

Kurumun üstün iş çevikliğine ulaşması için kültür ve strateji başta olmak üzere, ürün ve hizmetlerini de kapsayan tüm bileşenlerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanan dönüşüm programıdır.

Kurumsal Organizasyonel Çevik Dönüşüm

Kurum dahilinde tüm birimleri kapsayan, organizasyonel yapının baştan aşağıya yeniden şekillendirilmesine odaklanan dönüşüm programıdır.

Kurumsal Fonksiyon Bazlı Çevik Dönüşüm

Kurum dahilinde sadece BT, Finans, Pazarlama gibi sadece bir fonksiyonun çevikleşmesine odaklanan dönüşüm programıdır.

Kurumsal Süreç Bazlı Çevik Dönüşüm

Kurum dahilinde belirli bir süreç veya süreç grubunun çevikleştilirmesine odaklanan dönüşüm programıdır. 

Kurumsal Proje Bazlı Çevik Dönüşüm

Kurum dahilinde belirli projelerin çevik felsefe ile yürütülmesine  odaklanan dönüşüm programıdır. 

Chapter (Yetkinlik Merkezi) Yapılandırma

Kurum dahilinde yetkinlik merkezlerinin çevik yaklaşımla yeniden yapılandırılması, yetkinlik merkezlerinin gelişim, yönetişim, yönetim, liderlik ve etkileşim yapısının yeniden tasarlanmasıdır.

Guild (İlgi Merkezi) Yapılandırma

Kurum dahilinde belirli projelerin çevik felsefe ile yürütülmesine  odaklanan dönüşüm programıdır. 

Çevik Liderlik Koçluğu

Kurum dahilinde belirli projelerin çevik felsefe ile yürütülmesine  odaklanan dönüşüm programıdır. 

Çevik Koç Koçluğu

Kurum dahilinde belirli projelerin çevik felsefe ile yürütülmesine  odaklanan dönüşüm programıdır. 

Özel Ekip Yüksek Performans Koçluğu

Kurum dahilinde belirli projelerin çevik felsefe ile yürütülmesine  odaklanan dönüşüm programıdır. 

 

Yalınlık & Çeviklik / Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Temel Eğitimler

Kurumsal Çevik Dönüşüm Modelleri  | 1 Gün

Çevik Çalışma Sistemlerine Giriş  | 1 Gün

Scrum Çalışma Sistemi ile Çevik Ekip Çalışması  | 1 Gün

Kanban Çalışma Sistemine ile Çevik Ekip Çalışması | 2 Gün

Kurumsal Fonksiyona Özel Eğitimler 

Çeviklik Odaklı Bilgi Teknolojileri Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı Pazarlama Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı Satış Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı İK Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı Satınalma Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı Finans Yapılanması | 1 Gün

Çeviklik Odaklı İdari İşler Yapılanması | 1 Gün

Master Rolüne Odaklı Eğitimler

Uluslararası Scrum Master Uzmanlık Sertifika Sınavına (PSM) Hazırlık | 2 Gün

Master Rolünde Uzmanlaşmak | 2 Gün

Masterlar İçin Liderlik Becerileri | 2 Gün

Masterlar İçin Sürekli İyileşme Teknikeri | 1 Gün

Masterlar İçin Çatışma Yönetimi Teknikleri | 1 Gün

Ürün Sahibi Rolüne Odaklı Eğitimler

Uluslararası Scrum Master Uzmanlık Sertifika Sınavına (PSM) Hazırlık | 2 Gün

Master Rolünde Uzmanlaşmak | 2 Gün

Masterlar İçin Liderlik Becerileri | 2 Gün

Masterlar İçin Sürekli İyileşme Teknikeri | 1 Gün

Masterlar İçin Çatışma Yönetimi Teknikleri | 1 Gün

 

Dış Kaynak Hizmetleri

Uzun Süreli Danışmanlık Hizmetleri

Uzun Süreli Scrum Master

Uzun Süreli Çeviklik Koçu