/ Kurumsal Çevik Dönüşüm

KURUMSAL ORGANİZASYONEL ÇEVİK DÖNÜŞÜM

Kurumsal Organizasyonel Çevik Dönüşüm, kurumun bütününü kapsar. Geleneksel organizasyon yapısı yüksek oranda yataylaştırılır. Organizasyon dahilinde çok boyutlu matris yapılar oluşturulur. Yönetim, hedef dağıtımı ve performans kültürü ve modeli ciddi değişikliklere uğrar. Organizasyonel birimler amaçlarına göre türlere ayrılarak özgün şekilde yapılanır ve çevik çalışma sistemlerine adapte edilirler.

PROJERA olarak Kurumsal Organizasyonel Çevik Dönüşüm çalışmalarının bir dönüşüm programı dahilinde yapılandırılmasını tavsiye ederiz. Bunun yanında hali hazırda Kurumsal Organizasyonel Çevik Dönüşüm Programı başlatmış kurumlara farklı destek

  • Fiziksel Olarak Birlikte Çalışmayı Önemse

  • Kontrolü Uçlara Dağıt

  • Çapraz Fonksiyonlu Odaklanmış ve Adanmış Ekipler Kur

  • Ekiplerin Kendi Kendilerini Yönetmesi İçin Yetkilendir

  • Ekiplere Sürekli Koçluk Hizmeti Sun

Kurumsal misyonların tanımlanması

Misyonlara ilişkin iş