Uluslararası İş Analizi Sınavı – CBAP Hazırlık Eğitimi

 

Bu eğitim, bir analistin analiz çalışmalarına yaklaşımını tümden değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde, bir analistin bilmesi gereken tüm analiz ve modelleme teknikleri anlatılmakta ve tekniklerin ne zaman nasıl kullanılacağı tartışılmaktadır.
Bu eğitim IIBA tarafından hazırlanan BABOK V.3 uyumlu olup, CBAP sertifikasyon sınavına hazırlık için tüm kapsamı sunmaktadır.

Bölüm 01 – Giriş
BABOK Rehberinin Amacı | İş Analizi Nedir? ¬| İş Analisti Kimdir? | BABOK Rehberinin Yapısı
Bölüm 02 – İş Analizi Temel Kavramları
İş Analizi Temel Kavramsal Modeli | Anahtar Terimler | Gereklilik Sınıflandırma Şeması | Paydaşlar | Gereklilikler ve Tasarım

Bölüm 03 – İş Analizi Planlaması ve İzleme
İş Analizi Yaklaşımını Planlama | Paydaş Katımını Planlama | İş Analizi Yönetişimi Planlama | İş Analizi Enformasyon Yönetimi Planlama | İş Analizi Performans İyileştirme Noktalarını Ortaya Çıkarma

Bölüm 04 – Toplama ve İşbirliği
Toplama Çalışmasına Hazırlık | Toplama Çalışmasını Gerçekleştirme | Toplama Sonuçlarını Doğrulatma | İş Analizi Enformasyonunu Duyurma | Paydaş İş Birliğini Yönetme

Bölüm 05 – Gereklilik Yaşam Döngüsü Yönetimi
Gereklilikleri İzleme | Gerekliliklerin Saklanması | Gerekliliklerin Önceliklerinin Belirlenmesi | Gereklilik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi | Gerekliliklerin Onaylanması

Bölüm 06 – Strateji Analizi
Mevcut Durumun Analizi | Gelecek Durumun Analizi | Riskin Değerlendirilmesi | Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Bölüm 07 – Gereklilik Analizi ve Tasarım Tanımlama
Gerekliliklerin Detaylarını Tanımlama ve Modelleme | Gerekliliklerin Kalite Kontrolünü Yapma | Gerekliliklerin Kabul Onayını Alma | Gereklilik Mimarisini Tanımlama | Tasarım Seçeneklerini Tanımlama | Potansiyel Değeri Analiz Etme ve Çözüm Önerme

Bölüm 08 – Çözüm Değerlendirme
Çözüm Performansını Ölçme | Performans Ölçümlerini Analiz Etme | Çözüm Sınırlamalarını Değerlendirme | Kurumsal Sınırlamaları Değerlendirme | Çözüm Değerini Artırıcı Aksiyonlar Önerme

Bölüm 09 – Yetkinlikler
Analitik Düşünme ve Problem Çözme | Davranışsal Özellikler | İş Bilgisi | İletişim Becerileri | Etkileşim Becerileri | Araçlar ve Teknoloji

Bölüm 10 – Teknikler
Kabul ve Değerlendirme Kriterleri | Birikim Listesi Yönetimi | Dengeli Puan Cetveli | Karşılaştırma ve Pazar Analizi | Beyin Fırtınası | İş Yetkinlik Analizi | İş Vakaları | İş Modeli Çerçevesi | İş Kuralları Analizi | İşbirliği Oyunları | Kavramsal Modelleme | Veri Sözlüğü | Veri Akışı Şemaları | Veri Madenciliği | Veri Modelleme | Karar Analizi | Karar Modelleme | Doküman Analizi | Tahminleme | Finansal Analiz| Odak Gruplar | Fonksiyonel Ayrıştırma | Açıklamalar Sözlüğü | Arayüz Analizi | Madde izleme | Öğrenilmiş Dersler | Ölçütler ve Anahtar Performans Göstergeleri | Beyin Haritalama | Fonksiyonel Olmayan Gereklilik Analizi | Gözlem | Organizasyonel Modelleme | Önceliklendirme | Süreç Analizi | Süreç Modelleme | Prototipleme | Gözden Geçirme | Risk Analizi ve Yönetimi | Roller ve Yetki Matrisi | Kök Neden Analizi | Kapsam Modelleme | Sıralama Şeması | Paydaş Listesi, Haritası veya Personalar | Durum Şeması | Anket | SWOT Analizi | Kullanım Vakaları ve Senaryolar | Kullanıcı Hikayeleri | Tedarikçi Değerlendirme | Çalıştaylar

Bölüm 11 – Perspektifler
Çevik Perspektif | İş Zekası Perspektifi | Bilgi Teknolojileri Perspektifi | İş Mimarisi Perspektifi | İş Süreci Yönetimi Perspektifi

Eğitim Süresi: 5 Gün (35 Saat)

Ön Koşul: Yok

Eğitim takvimi ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen tıklayınız

Adres : CAFERAĞA MAH. NEŞET ÖMER SOK. NO:5-7/3 34710 Kadıköy İstanbul Türkiye

Eposta: info@projera.com | Telefon: +90 216 336 0667 | Fax: +90 216 336 0667

© 2020 PROJERA DANIŞMANLIK LTD.