Danışmanlık Hizmetleri - BT Yapılandırma

 

Bu bölümde, Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, PROJERA tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri tanıtılmaktadır. Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak adına, dünya üzerinde birçok araştırma yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, BT faaliyetlerinde üretkenliği artıran yaklaşım ve yöntemler geliştirilmekte ve farklı organizasyonlarda söz konusu yaklaşım ve yöntemler denenmektedir. PROJERA, kurumların, dünyada kabul görmüş en yeni yaklaşımlarla, BT organizasyonlarını ve BT faaliyetlerini yeniden yapılandırmalarına yardımcı olmaktadır.

BT Sağlık Taraması
 

BT faaliyetlerinizde yeterince verimlilik elde edemediğinizde, sorunun nedenini bulmanıza yardımcı oluyoruz.

 

BT Sağlık Taraması, belirli bir büyüklüğe ulaşmış BT departmanları olan kurumlar ile bilgi teknolojileri şirketlerine sunulan bir danışmanlık hizmetidir. BT Sağlık Taramasının hedefi, kurum dahilinde gerçekleştirilen BT çalışmalarının dünyaca kabul görmüş yaklaşım ve yöntemlere  uygunluğunu ve toplam üretkenliğini değerlendirmektir. Çalışma sonucunda, kapsama alınan bölüm ve projelerde gerçekleştirilen BT organizasyonunun ve BT faaliyetlerinin başarımını tarif eden bir BT Olgunluk Raporu hazırlanır ve kurum yetkililerine sunulur. 

 

Kurumsal BT Yapılandırma

 

BT organizasyon ve süreç yapılanmasına ilişkin dünyaca kabul görmüş yöntemlerinden faydalanmasını sağlıyoruz.

 

Kurumsal BT Yapılandırma hizmeti, kurumun BT organizasyonu ve süreçlerinin tamamının veya bir bölümünün dünyaca kabul görmüş yaklaşım ve teknikleri kullanarak yeniden şekillendirilmesini amaçlar. Bu çerçevede, kurum içerisinde bir Kurumsal Dönüşüm Programı başlatılır. Sözkonusu dönüşüm programının hedefi, organizasyon ve süreç eksenlerinde sıkıntılı alanları keşfetmek ve bu alanların yeniden yapılanması yoluyla etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasıdır. Söz konusu yapılandırma çalışması kapsamında, organizasyon, roller, süreçler, standartlar ve altyapı yeniden şekillendirilir.

BT Yönetici Koçluğu

 

Müşterilerin yoğun talepleri ve teslim tarihi baskısı altında, büyük ekiplerin etkin ve verimli biçimde yönetilmesini sağlıyoruz.

 

BT Yönetici Koçluğu, farklı seviyelerde görev yapan yöneticilerin, seviyelerinin gerektirdiği fonksiyonları gerçekleştirmelerine iş üstünde yardımcı olmayı hedefleyen danışmanlık hizmetidir. Stratejik planlamadan, bütçe oluşturulmasına, ekip ruhu oluşturulmasından, görev tasarımına kadar birçok noktada BT alanında görev yapan yöneticilerin üzerlerindeki yükü alıyor, dünyaca kabul görmüş yaklaşımları işlerine ve kararlarına yansıtmalarını sağlıyoruz.

 

BT İnsan Kaynakları Destek Hizmetleri  

 

BT alanında, özel alanlarda tecrübeli proje yöneticisi, uzman analist, scrum master gibi rolleri üstlenecek özel kişilerle çalışmanızı sağlıyor. İlan açılmasından, istihdama kadar birçok noktada yardımcı oluyoruz.

Adres : CAFERAĞA MAH. NEŞET ÖMER SOK. NO:5-7/3 34710 Kadıköy İstanbul Türkiye

Eposta: info@projera.com | Telefon: +90 216 336 0667 | Fax: +90 216 336 0667

© 2020 PROJERA DANIŞMANLIK LTD.