Yazılım Geliştirme Sağlık Taraması 

 

Yazılım Geliştirme organizasyonunuzun üretkenliğini ve geliştirdiğiniz yazılımların kalitsini artırabileceğiniz noktaların bir listesi elinizde olsun istemez misiniz?

 

Yazılım Geliştirme Süreci Sağlık Taramasının hedefi, kurum dahilinde yapılandırılmış yazılım geliştirme organizasyonunun, izlenen yazılım geliştirme süreçlerinin, uygulanan standartların, kullanılan araç ve sistemlerin,  dünyaca kabul görmüş ve sektörel olarak “en iyi” olarak görülen uygulama ve standartlara uygunluğunu değerlendirmektir. Çalışma sonucunda, kurumsal yazılım geliştirme faaliyetlerinin dünyaca kabul görmüş bu standartlar çerçevesinde başarımını tarif eden bir YGS Olgunluk Raporu hazırlanır ve kurum yetkililerine sunulur.

 

Yazılım Geliştirme Süreci Sağlık Taraması çalışmasının kapsamını belirlemek için, çalışma öncesinde PROJERA danışmanları, kurum yetkilileri ile bir araya gelerek, kurumun mevcut organizasyon yapısını, benimsenen yazılım geliştirme yaklaşımını, yazılım geliştirme odaklarını tanımaya çalışır.

 

Yazılım Geliştirme Süreci Sağlık Taraması çalışmasının süresi genellikle 2 hafta ile 2 ay arasında değişir.

 

Yazılım Geliştirme Sağlık Taraması çalışmasında sürecin farklı aşamalarına dair farklı olgunluk noktaları değerlendirilir:

 

 1. Kapsam Belirleme & Gereklilik Analizi Çalışmaları ve Standartları

 2. Kapsam ve Gereklilik Değişim Yönetimi ve Standartları

 3. Yazılım Tasarım Çalışmaları ve Standartları

 4. Çözüm Tasarım Çalışmaları ve Standartları

 5. Kodlama Çalışmalarının ve Standartları

 6. Birim Test Çalışmaları ve Standartları

 7. Entegrasyon Testi Çalışmaları ve Standartları

 8. Sistem Testi Çalışmaları ve Standartları

 9. Kabul Testi Çalışmaları ve Standartları

 10. Yazılım Dokümantasyon Standartları

 11. Yazılım Eğitim Çalışmaları ve Standartları

 12. Yazılım Canlı Geçiş Çalışmaları ve Standartları

 13. Yazılım Canlı Destek Çalışmaları ve Standartları

 14. Yazılım Canlı Ortam Yönetimi ve Standartları

 15. Yazılım Bakım Çalışmaları ve Standartları

 16. Ortam Kullanımı ve Standartları

 17. Yazılım Geliştirme Süreç Yönetim Araçları

 18. Yazılım Geliştirme Süreci Yönetimi Çalışmaları ve Standartları

 19. Yazılım Bakım ve Destek Yönetimi Çalışmaları ve Standartları

 20. Risk Yönetimi Çalışmaları ve Standartları

 21. Yazılım Geliştirme Organizasyonu ve Yapılanma Standartları

 22. Yazılım Destek Organizasyonu ve Yapılanma Standartları

 23. Çalışanların Teknik Yetkinlik Yeterlilik Seviyesi

 24. Çalışanların Profesyonel Yetkinlik Yeterlilik Seviyesi

 25. Çalışanların Memnuniyet ve Motivasyon Seviyesi

 26. Müşteri Memnuniyet ve Motivasyon Seviyesi

 27. Yönetici Memnuniyet ve Motivasyon Seviyesi

 

Yazılım Geliştirme Sağlık Taraması çalışması sonucunda hazırlanan raporun, kurum yetkililerine sunumu sonrasında, kurum yetkililerinin raporda sunulan sapma noktalarını gidermek için bir Kurumsal Gelişim Programı başlatması beklenir. Sözkonusu program dahilinde, organizasyonel yapıda, ekiplerin yapısında, izlenen süreçlerde, uygulanan standartlarda ve kullanılan altyapı sistemlerinde değişiklikler yapılması, organizasyonun tamamı veya bir bölümüne farklı konularda eğitim verilmesi gündeme gelebilir. Talep edilmesi halinde, PROJERA danışmanları sözkonusu kurumsal gelişim programının yapılandırılması ve yürütülmesinde ve eğitim ihtiyaçları çerçevesinde kuruma danışmanlık hizmeti verir.

 

Not: Mevcut durumda Yazılım Geliştirme konusunda net süreçleri, standartları ve uygulamaları bulunmayan, ancak bu konuda kurumsal yapılanma hedefleyen kurumlara Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Hizmetleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yazılım Geliştirme Sağlık Taraması

 

Yöneticiler ve çalışanlar ile mülakat ve toplantılar düzenlenir. Rütüeller gözlemlenir, raporlar, veriler ve çıktılar incelenir. Yöneticilere ve çalışanlara anket uygulanır. Elde edilen veriler ışığında, referans alınan standartlar baz alınarak bir rapor hazırlanır ve yönetime sunulur. 

Referans Alınan Standartlar

 

V-Model

RUP

Scrum

XP

Kanban

DevOps

FDD

BDD

Crystal Clear

DSDM

SAFe

CMMI

PMBOK

BABOK

ISTQB

ITIL

TOGAF

Konu İle İlgili Eğitimler

 

PSM-I Sertifikasyon Eğitimi

PSM-II Sertifikasyon Eğitimi

PSPO Sertifikasyon Eğitimi

PMI-ACP Sertifikasyon Eğitimi

SPC Sertifikasyon Eğitimi

SA Sertifikasyon Eğitimi