İş Analizi Geliştirme Sağlık Taraması 

 

İş Analizi organizasyonunuzun üretkenliğini ve analiz çalışmalarının kalitesini artırabileceğiniz noktaların bir listesi elinizde olsun istemez misiniz?

 

İş Analizi Sağlık Taramasının hedefi, kurum dahilinde yapılandırılmış iş analizi organizasyonunun, izlenen iş analizi süreçlerinin, uygulanan standartların, kullanılan araç ve sistemlerin,  dünyaca kabul görmüş ve sektörel olarak “en iyi” olarak görülen uygulama ve standartlara uygunluğunu değerlendirmektir. Çalışma sonucunda, iş analizi faaliyetlerinin dünyaca kabul görmüş bu standartlar çerçevesinde başarımını tarif eden bir İA Olgunluk Raporu hazırlanır ve kurum yetkililerine sunulur.

 

İş Analizi Süreci Sağlık Taraması çalışmasının kapsamını belirlemek için, çalışma öncesinde PROJERA danışmanları, kurum yetkilileri ile bir araya gelerek, kurumun mevcut organizasyon yapısını, benimsenen iş analizi yaklaşımını, iş analizi çalışma odaklarını tanımaya çalışır.

 

İş Analizi Süreci Sağlık Taraması çalışmasının süresi genellikle 2 hafta ile 2 ay arasında değişir.

 

İş Analizi Sağlık Taraması çalışmasında sürecin farklı aşamalarına dair farklı olgunluk noktaları değerlendirilir:

 

 1. Kurumsal Analiz

 2. Taleplerin Toplanması

 3. Taleplerin Değerlendirilmesi

 4. Talep Kapsamının Belirlenmesi

 5. Paydaşların Belirlenmesi

 6. Etki Analizi ve Yönetimi

 7. Risk Analizi ve Yönetimi

 8. Gerekliliklerin Toplanması ve Dokümantasyonu

 9. Paydaş Gerekliliklerinin Tanımlanması & Modellenmesi

 10. Çözüm Gerekliliklerinin Tanımlanması & Modellenmesi

 11. Geçiş Gerekliliklerinin Tanımlanması & Modellenmesi

 12. Gereklilik & Değişiklik Yönetimi

 13. Talep Sahipleri ile İletişim

 14. Çözüm Geliştirme ve Uygulama Birimleri ile İletişim

 15. Üçüncü Partiler ile İletişim

 16. Gereklilik Dokümantasyon ve Yönetim Araçları

 17. Ürün Dokümantasyonu

 

İş Analizi Sağlık Taraması çalışması sonucunda hazırlanan raporun, kurum yetkililerine sunumu sonrasında, kurum yetkililerinin raporda sunulan sapma noktalarını gidermek için bir Kurumsal Gelişim Programı başlatması beklenir. Sözkonusu program dahilinde, organizasyonel yapıda, ekiplerin yapısında, izlenen süreçlerde, uygulanan standartlarda ve kullanılan altyapı sistemlerinde değişiklikler yapılması, organizasyonun tamamı veya bir bölümüne farklı konularda eğitim verilmesi gündeme gelebilir. Talep edilmesi halinde, PROJERA danışmanları sözkonusu kurumsal gelişim programının yapılandırılması ve yürütülmesinde ve eğitim ihtiyaçları çerçevesinde kuruma danışmanlık hizmeti verir.

 

Not: Mevcut durumda İş Analizi konusunda net süreçleri, standartları ve uygulamaları bulunmayan, ancak bu konuda kurumsal yapılanma hedefleyen kurumlara Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Hizmetleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yazılım Geliştirme Sağlık Taraması

 

Yöneticiler ve çalışanlar ile mülakat ve toplantılar düzenlenir. Rütüeller gözlemlenir, raporlar, veriler ve çıktılar incelenir. Yöneticilere ve çalışanlara anket uygulanır. Elde edilen veriler ışığında, referans alınan standartlar baz alınarak bir rapor hazırlanır ve yönetime sunulur. 

Referans Alınan Standartlar

 

V-Model

RUP

Scrum

XP

CMMI

PMBOK

BABOK

ISTQB

TOGAF

Konu İle İlgili Eğitimler

 

PSM-I Sertifikasyon Eğitimi

PSM-II Sertifikasyon Eğitimi

PSPO Sertifikasyon Eğitimi

PMI-ACP Sertifikasyon Eğitimi

SPC Sertifikasyon Eğitimi

SA Sertifikasyon Eğitimi

 

Adres : CAFERAĞA MAH. NEŞET ÖMER SOK. NO:5-7/3 34710 Kadıköy İstanbul Türkiye

Eposta: info@projera.com | Telefon: +90 216 336 0667 | Fax: +90 216 336 0667

© 2020 PROJERA DANIŞMANLIK LTD.