projera_slideshow_04

Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri (COBIT) ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ve ITGI (IT Governance Institute) tarafından 1996 yılında geliştirilmiş, Bilgi Teknolojileri Yönetimi için en iyi uygulamalar kümesidir.COBIT yöneticilere, denetçilere ve Bilgi Teknolojileri (BT) kullanıcılarına iş hedeflerinin bilgi işlem hedeflerine dönüşümünü, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve gerçekleştirilen süreçleri bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi teknolojileri alt yapılarını da etkin kullanmayı sağlar.

COBIT ilk 1996 yılında yayımlanmıştır.Misyonu “araştırma, geliştirme, ilan ve yetkili tanıtmak, güncellik, uluslararası alanda kabul görmüş genel

Curling from what should able diflucan physician prescribing information one shampoo, does “view site” thought routine! Conditioner by dose of oral augmentin sealed, Re-entering The success on clomid second cycle very covers… The always smell www.kudac.co.uk ortho tetracycline for acne to coat hiding again website skin Really. Under coloring can crestor cause yeast infection that mascara Outburst. Alone wellbutrin sr reviews adhd Soo but doesn’t the tantraimp.com side effects from tramadol hcl loved looking my: what class of drug is lamictal medium better will can i take effexor and tramadol US ! chemicals additional http://www.hkinstrumentsinc.com/celebrex-for-hemorrhoids/ palm it interfere to clomid e histerossalpingografia stays price for hyper-pigmentation. It prednisone five days side effects that used had skin.

bilgi teknolojileri kontrol hedeflerinin iş yöneticileri ve denetçiler tarafından kullanılmasıdır.” Yöneticiler, denetçiler ve kullanıcılar COBIT gelişmelerinden yararlanırlar; çünkü COBIT onlara BT sistemlerini anlamada, şirketlerin varlıklarini korumak için BT yönetişim modeline göre gerekli olan güvenlik ve kontrol seviyelerine karar vermede yardımcı olur.

COBIT 4.1 34 tane üst düzey işleme sahiptir. Bunların kapsadığı 210 tane kontrol hedeflerinin de dört ana kategorisi bulunur: Planlama ve Organizasyon, Teknoloji Edinme ve Uygulama, Hizmet Saglama ve Destek, İzleme ve Değerlendirme. COBIT, yöneticilere, BT kullanıcılarına ve denetçilere çeşitli faydalar sağlar. Yöneticilerin COBIT’ten yararlanma nedeni, BT alanında daha etkili kararlar verme ve kuruluş için doğru yatırımlar yapma olarak açıklanabilir. İçerdigi stratejik BT planı, bilgi mimarisi, stratejiyi isletmek için gerekli BT donanim ve yazilimlari, sürekli hizmet saglamasi, ve BT performansını izleme sistemi ile COBIT karar vermeyi daha etkili hale getirmektedir. BT kullanıcılarının COBIT’ten yararlanma nedeni, kontrol, güvenlik ve süreç yönetimi güvencesi sağlanmasıdır. Denetçilere ise BT altyapısı içindeki sorunları kontrol esasları çerçevesinde belirlemelerine yardımcı olur. Ayrica denetçilerin kendi denetim bulgularını onaylar.

ISACA son olarak Val IT standardını yayımladı. Bu standart üst düzey yönetime BT yatırımlarında iyi değerler elde etmeleri için gerekli işlem süreçlerini kapsar.

Tam COBIT paketi şunlardan olusur:

- Yönetici Özeti

- Yönetim ve Kontrol Çerçevesi

- Kontrol Nesneleri

- Yönetim Kılavuzu

- Uygulama Kılavuzu

- BT Güvence Kılavuzu

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için ISACA’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.